14-10-20, Wat betekent de routekaart coronamaatregelen voor de uitvaart?

14 oktober 2020,

Bron: BGNU.nl

Minister De Jonge (VWS) en premier Rutte maakten dinsdagavond 13 oktober 2020 verscherpte maatregelen bekend om verspreiding van het coronavirus te beperken. De maatregelen zijn opgenomen in een routekaart. Daarin wordt een uitzondering gemaakt voor uitvaarten.

De verscherpte coronamaatregelen in het kort

De verscherpte maatregelen gaan in op woensdag 14 oktober 2020 om 22.00 uur. Hieronder geeft het bestuursteam coronavirus kort weer waar bij uitvaarten rekening mee gehouden moet worden.
  • Voor thuisbezoek geldt dat maximaal 3 personen van een ander huishouden ontvangen mogen worden en maximaal 1 bezoek per dag.
  • Voor uitvaartplechtigheden geldt dat er maximaal 100 bezoekers binnen en 250 buiten zijn toegestaan. Hiermee toont de overheid oog te hebben voor het belang van een goed afscheid.
  • Nog altijd is de belangrijkste regel: houdt minimaal 1,5 meter afstand. Uitvaartlocaties werken met routes om nabestaanden en bezoekers daarbij te helpen. Ook middels aangebrachte attenderingen wordt op het houden van afstand gewezen. Uitvaartmedewerkers zullen aanwezigen op het naleven van de afstandsregel (blijven) aanspreken.
  • Ook bij een uitvaart geldt: was regelmatig uw handen. Voor bezoekers staan ontsmettingsmiddelen klaar: gebruik die!
  • Aanwezigen bij een uitvaart worden verzocht hun contactgegevens te noteren. Deze worden alleen gebruikt voor bron- en contactonderzoek in geval van een coronabesmetting.
  • Voor iedereen van 13 jaar en ouder geldt een mondkapjesplicht in publieke binnenruimtes. Een mondkapje is lastig bij uitvaarten. Toch roepen wij nabestaanden, bezoekers en medewerkers op om ook bij een uitvaart – en met name tijdens verplaatsingen in bijvoorbeeld een uitvaartcentrum of crematorium – een mondkapje te dragen: het is belangrijk om daar waar veel mensen samenkomen de besmettingskans zo veel mogelijk te beperken. En natuurlijk kunt u het mondkapje tijdelijk even afdoen, als u tijdens de plechtigheid een toespraak houdt.
  • Uitvaartcentra zijn uitgezonderd van de horecasluiting. Na de uitvaartplechtigheid mag dus catering aangeboden worden. Bezoekers en nabestaanden hebben dan een zitplaats en verplaatsingen worden zoveel mogelijk beperkt.
  • De corona-routekaart van de overheid bevat maatregelen om het alcoholgebruik buitenshuis te beperken, om zo de naleving van de coronamaatregelen te beperken. De brancheorganisaties in de Uitvaartzorg herkennen dat risico en roepen dan ook op om verantwoord om te gaan met het schenken van alcohol rond uitvaartplechtigheden en dit bij voorkeur – in overleg met de nabestaanden – achterwege te laten.

Door een uitzondering te maken voor uitvaarten toont de overheid oog te hebben voor de moeilijke situatie van nabestaanden in coronatijd. De uitvaartbranche heeft het ministerie van BZK meermaals gewezen op het belang van de uitvaartplechtigheid voor de rouwverwerking van nabestaanden en waardeert het dan ook zeer dat deze uitzondering is gemaakt.

Als brancheorganisaties in de uitvaartbranche zijn wij ons ervan bewust dat als de verspreiding van het coronavirus niet gestopt wordt, de situatie kan ontstaan dat de overheid ook bij uitvaarten beperkingen moet opleggen. Daarom roepen wij iedereen – nabestaanden, bezoekers van uitvaarten, en medewerkers – op om de coronamaatregelen strikt na te leven. Het is van groot belang voor de gezondheid van iedereen die nu bij een uitvaart betrokken is, maar ook voor de rouwverwerking van toekomstige nabestaanden.

Afstand houden is lastig: door de spanning van het moment vergeet je de regels, omdat je wilt troosten denk je “even kan wel”, omdat je ziet dat dit zo’n moeilijk afscheid is zeg je er niets van … En toch, in het belang van ons allemaal: laten we met zijn allen de 1,5 meter afstand bewaren.

 

Wat is er mogelijk bij Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek?

In Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek hanteren wij het maximum van 70 personen. Dit geldt voor het hele gebouw. Zo kunnen we de afstand van 1,5 meter waarborgen voor uw eigen bescherming maar ook dat van onze medewerkers. Uitvaartcentrum & Crematorium Sneek biedt de mogelijkheid om een afscheidsdienst via een zgn. “Livestream” te volgen. Zo kunt u op een veilige manier het afscheid toch bijwonen. Vraag uw uitvaartleider naar deze mogelijkheid.